skip to Main Content

คณบดี คณะโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมต้อนรับท่านธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และคุณฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้ง LIMEC

Read More

ดร.วิติยา  ปิดตังนาโพธิ์ ได้รับรางวัลสุนทรียสนทนา (Dialogue) ระดับดีมาก จากผลงาน “การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วม สถาปนิกจิตอาสา” ในโครงการเสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 23

Read More
Back To Top
×Close search
Search