skip to Main Content

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.บุญทรัพย์  พานิชการ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.เจษฎา โพธิ์จันทร์ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ใกล้รุ่ง พรอนันต์ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เป็นผู้แทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2564 และ แสดงความยินดี กับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ในฐานะที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และเป็นผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หญิงคนแรกของไทย

 

ข่าว : พิมพ์ณพัทธ์  พ่วงกระทุ่ม

 

Back To Top
×Close search
Search