skip to Main Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะโลจิสติกส์ฯ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารคณะต่างๆ
คณะโลจิสติกส์ฯ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์
NU-Logistics ส่งสุขปีใหม่
คณะโลจิสติกส์ฯ จัดกิจกรรม LDSC Symposium ครั้งที่ 1
ผู้บริหาร บุคลากร และอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ในวาระครบรอบปีที่ 30
คณบดี คณะโลจิสติกส์ฯ เข้าร่วมต้อนรับท่านธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และคุณฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้ง LIMEC
คณบดีคณะโลจิสติกส์เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 LIMEC
ประกาศคณะฯ เรื่องมาตราการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
แนวการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Back To Top
×Close search
Search