skip to Main Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ 2 ปี
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวรแต่งตั้งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
คณบดีคนใหม่รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย
NU-Logistics อบรมการทำ OP
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
ม.นเรศวร มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ ผอ.วช.ท่านใหม่
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะโลจิสติกส์ฯ
คณะโลจิสติกส์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
Back To Top
×Close search
Search