skip to Main Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

NU-Logistics จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
NU-Logistics ร่วมกิจกรรมครบรอบ 29 ปีแห่งการสถาปนา ม.นเรศวร
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิจัย
NU-logistics จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
NU-logistics เข้าร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ ในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”
NU-Logisticsจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีน
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตของ NU-Logistics
Back To Top
×Close search
Search