skip to Main Content

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.กุลภา โสรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง เป็น “รองศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 29 ตค 2565

Back To Top