Skip to content

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับ นายกมลศักดิ์ ปัสสา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ในการทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ในการทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2567

📌>>https://www.nuscholarship.nu.ac.th/page-table2/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 082 887 7044

Back To Top