Skip to content

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ Work and Study (การเรียนรูปแบบใหม่ ที่เป็นการเรียนพร้อมกับการทำงาน ณ สถานประกอบการ) ณ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์กระจายสินค้าโฮมโปร วังน้อย จำนวนจำกัดเพียง 12 คน

คุณสมบัติ

1. เป็นนิสิตคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 3
2. ผลการเรียนต้องไม่ติด F, I และ W ในรายวิชาของชั้นปีที่ 1-2
3. ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ

Job Scope : HomePro Distribution Center (ตามลิงค์ด้านล่าง)

https://nu365-my.sharepoint.com/…/Ea0cabUF7flJvsQaOhYzM…

สมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://forms.gle/h2ze8yftU222ccVT6

Back To Top